Sheldon Museum of Art Main Content

Godwin, Male Study

Male Study1954Oil on Masonite67 1/2 × 48S-1083.2017Sheldon Art Association, gift in memory of Wilma B. Fulk Judith Godwin1930Suffolk, VA